Politika privatnosti

LES Enterijeri Užice > Politika privatnosti

Ko smo mi?

LES Enterijeri (Ive Andrića 40, 31000 Užice, Srbija, info@lesenterijeri.com, +381 60 05 54 969) obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

LES Enterijeri prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

LES Enterijeri koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Korisnička podrška
 • Komunikacija sa korisnicima

LES Enterijeri podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

LES Enterijeri ne prosleđuju, ne prodaju, ne iznajmljuju vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

LES Enterijeri štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Enkriptovanje podataka

LES Enterijeri čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 1 godinu.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

LES Enterijeri ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

LES Enterijeri ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

LES Enterijeri ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem LES Enterijeri na sledeće načine:

Adresa:

LES Enterijeri
Ive Andrića 40
31000 Užice
Srbija

E-mail adresa:

info@lesenterijeri.com

Telefon:

+381 60 05 54 969

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.